0 (212) 268 72 01

KUYRUK SOKUMU AĞRISI

15 Eylül 2015 Salı 17:00 · Proloterapi · 50945

 

Randevu ve Detaylı Bilgi İçin Arayınız: 0 (212) 268 72 01

 

Kuyruk  Sokumu  Ağrısı  ve  Tedavisi                   

 

 

Kuyruk sokumu (kuyruk kemiği, coccyx, poçik kemiği )  diye adlandırılan bölge omurgamızın en alt ve uç kısmını ifade eder.Bu  kemik  yapı  üzerindeki  sacrum ve bel omurlarına bir eklem ve  ligamentler(bağlar) ile bağlanmıştır.Aniden sert bir zemine düşme veya çarpma, ya da zamanla kuyruk sokumu bölgesine sürekli  baskı  olması sonucu (uzun süre hareketsiz oturmak, kuyruk sokumu bölgesinin bir yere dayanması)  ya da kadınlarda  doğum sırasında eklemin hasar görmesi sonucunda kuyruk sokumu bölgesinde  ağrı  hissedilmeye  başlar.Kuyruk sokumu ağrısı  gerçekten ızdırap vericidir ve  özellikle oturma sırasında ağrı çok şiddetlendiği için insan hayatını çok olumsuz yönde etkilemektedir.Ayrıca  kuyruk sokumu ağrısı için birçok tedavi uygulanmasına rağmen tedaviler genelde nedene yönelik değil sadece ağrıyı azaltmaya yönelik olduğu için ya fayda sağlamazlar ya  da  bir süre sonra ağrı tekrar oluşmaya başlar.Bu sebeple  kuyruk sokumu ağrısı ile gelen hastanın çok iyi değerlendirilip  ağrının nedenini  ortadan kaldıracak bir tedavi stratejisi  uygulamak akıllıca olacaktır.

PROLOTERAPİ, KUYRUK SOKUMU AĞRISI TEDAVİSİNDE  OLDUKÇA BAŞARILI BİR YÖNTEMDİR.ÇÜNKÜ; AĞRIYA NEDEN OLAN EKLEM VE LİGAMENT(BAĞ) HASARINI TAMİR EDİP KALICI BİR TEDAVİ SAĞLAR….

 

 

Kuyruk Sokumu Ağrısı Nedenleri:

TRAVMA: Yarı oturur  pozisyonda  kuyruk kemiği (kuyruk sokumu) üzerine düşülmesi sonucunda  o bölgedeki ligamentler(bağlar), kuyruk sokumu eklemi  ve kuyruk kemiğinde meydana gelen inflamasyon ve hasar sonucunda ağrı oluşmaya başlar.Kuyruk sokumu ağrısının en büyük nedeni travmaya bağlı olarak  gelişir.

 

 

KUYRUK SOKUMU ÜZERİNE BASKI: Sert bir zeminde uzun süre oturma, kuyruk sokumunun sert bir bölgeye uzun süre dayalı kalması, at sürme, sürekli araba kullanma gibi kuyruk sokumu bölgesine uzun  süre baskı uygulandığı durumlar kuyruk sokumu ağrısının başlangıcına neden olabilir.Bu ağrılar genellikle kalıcı değildir, fakat ağrı ve inflamasyonun iyi bir şekilde kontrol edilmemesi  ve kuyruk sokumu üzerine olan baskının devam etmesi ağrının kronikleşmesine yol açar.

ÇOCUK  DOĞURMA: Doğum esnasında bebeğin başının annenin kuyruk sokumu kemiği üzerine baskı yapması sonucunda  kuyruk sokumu ve buna bağlı yapılar (eklem, ligament)  hasar görebilir. Bunun sonucunda  kuyruk sokumu bölgesinde ağrılar başlar. Nadir  olarak doğum sırasında  bebeğin başının kuyruk sokumuna yaptığı baskı sonucunda kuyruk sokumu kemiği kırılabilir.

TÜMÖR VE ENFEKSİYON: Nadir olarak tümör veya enfeksiyona bağlı  kuyruk sokumuna baskı sonucunda kuyruk sokumu bölgesinde ağrı oluşabilir. Kuyruk sokumu ağrısını meydana getiren diğer nedenler  ekarte edildiğinde  hastanın tümör ve enfeksiyon açısından  mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

KUYRUK SOKUMU AĞRISI NEDEN DAHA ÇOK KADINLARDA GÖRÜLÜR?

Kadınların kuyruk sokumu kemiği erkeklere göre daha dışarı doğru dönüktür ve bu nedenle travmalara maruz kalmaya daha açık durumdadır.

Kadınlar daha geniş pelvis(kalça kemiği) yapısına sahiptir.Bu da oturdukları zaman kuyruk sokumu üzerine daha fazla baskı uygulanmasına neden olur. Erkek pelvis anatomisinin daha dar yapıda olmasından dolayı erkekler oturduklarında kuyruk sokumu üzerine daha az bir baskı uygulanır.

Kadınlar doğum yaptıkları için kuyruk sokumu  daha çok travmaya uğrar.

 

KUYRUK SOKUMU AĞRISI BELİRTİLERİ VE ÖZELLİKLERİ:

Ağrı özellikle oturur pozisyonda belirginleşir.

Kuyruk sokumu bölgesindeki lokal  ağrı  o bölgeye dokunulduğunda ya da basınç uygulandığında daha da kötüleşir.

Kuyruk sokumu ağrısı oturur pozisyondan kalkar duruma geçildiğinde daha da kötüleşir.

Hastada kabızlık (konstipasyon ) varsa ağrı daha da kötüleşir, aksine bağırsak hareketlerinin iyi olduğu durumlarda ağrı hafifler.

 

KUYRUK SOKUMU AĞRISI TEDAVİSİ:

Kuyruk sokumu ağrısını  azaltmak ya da ortadan kaldırmak için birçok yöntem mevcuttur.Fakat bu yöntemler sadece ağrıyı azaltmaya yönelik olduğu ve o bölgede ağrıya neden olan asıl hasarı tedavi etmediği için genellikle geçici çözümler olmaktan öteye gitmezler.Bunlar;

1) Ağrı kesiciler: Kuyruk sokumu ağrısını bir süre azaltabilirler, ancak uzun dönemde etkileri zayıftır ve ağrı kesicilerin birçok yan etkisi vardır.

2) Ağrının ilk başlangıç zamanında soğuk, daha sonraki günlerde sıcak uygulama

3) Uzun süre oturmaktan kaçınma ve kuyruk sokumu bölgesine basınç uygulanmasını engelleme

4) Otururken ortası  delik bir yastık ya da minder kullanmak

5) Kabızlık kuyruk sokumu ağrısını artırdığı için kabızlıktan kaçınmak

6) Kortizon enjeksiyonu: Kısa süreli olarak ağrıyı azaltsa da  bir süre sonra ağrı tekrar ortaya çıkar. Ayrıca kortizon ligamentleri(bağları) zayıflattığı için uzun dönemde ağrı daha şiddetli olarak karşımıza çıkmaktadır.

7) Manüplasyon: Kuyruk kemiği yerinden hareket ettiğinde anatomik olarak karyopraksi yöntemiyle yerine oturtulabilir. Bu yöntemle anatomik olarak düzelme sağlansa da bu bölgedeki hasarlı eklem ve ligamentlerin(bağların) tamir edilmesi gerekmektedir.

8) Germe hareketleri (stretching): Nazikçe uygulanan germe hareketleri faydalı olabilir ancak, hasarlı eklem ve ligamentleri tamir edemediği için tek başına yeterli olmayacaktır.

9) Ultrason ve fizik tedavi bir miktar faydalı olsa da  hasarlı olan eklem ve ligamentleri tamir etmede yetersiz kalmaktadır.

10) Cerrahi tedavi: Kuyruk sokumu kemiğinin uç kısmının aşırı büyümesi durumlarında, uzun ve sivri olan kemik kısım cerrahi yöntemle düzeltilebilir.

 

YUKARIDA SIRALADIĞIMIZ BÜTÜN YÖNTEMLER KUYRUK SOKUMU AĞRISININ AZALTILMASINDA FAYDALIDIR. ANCAK BU  TEDAVİLERDEN HİÇBİRİSİ KUYRUK SOKUMU AĞRISININ ASIL NEDENİ OLAN EKLEM VE LİGAMENT(BAĞ) HASARINI ORTADAN KALDIRMAZ.BU YÜZDEN BU TEDAVİLER KISA SÜRELİ OLARAK ETKİLİ GÖZÜKSE DE UZUN DÖNEMDE AĞRIYI GEÇİRMEKTE ETKİSİZ KALIRLAR…

PROLOTERAPİ; HASAR GÖRMÜŞ EKLEM VE LİGAMENTLERİN(BAĞLARIN) YENİDEN TAMİRİNİ SAĞLAYAN ETKİLİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİDİR.

PROLOTERAPİ ENJEKSİYONLARI KESİNLİKLE KORTİZON İÇERMEZ !!!

PROLOTERAPİ YÖNTEMİYLE  AĞRI HİSSEDİLEN BÖLGEYE YAPILAN ENJEKSİYONLAR SONUCUNDA O BÖLGEDE KONTROLLÜ BİR İNFLAMASYON OLUŞTURULUR. BÖYLECE VÜCUDUMUZUN İYİLEŞMESİNİ SAĞLAYAN TAMİR HÜCRELERİNİN O BÖLGEYE SEVK EDİLMESİ SAĞLANIR. BU  TAMİR HÜCRELERİ SAYESİNDE HASARLI OLAN EKLEM VE LİGAMENTLER(BAĞLAR) TEKRAR ESKİ GÜCÜNE KAVUŞUR VE KUYRUK SOKUMU AĞRISINI OLUŞTURAN ASIL NEDEN ORTADAN KALDIRILDIĞI İÇİN KALICI BİR TEDAVİ SAĞLANMIŞ OLUR.

 

PROLOTERAPİ YÖNTEMİYLE KUYRUK SOKUMU AĞRISI KALICI OLARAK TEDAVİ EDİLİR….

 

Randevu ve Detaylı Bilgi İçin Arayınız: 0 (212) 268 72 01

 Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş